Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz

Remont starego domu to świetna okazja do wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz. Według współczesnych norm są niebezpieczne, ponieważ grożą porażeniem lub pożarem. Są też zawodne, gdy podłączymy do nich nowoczesne urządzenia elektroniczne.
Ocenę stanu instalacji należy powierzyć uprawnionemu elektryk Bydgoszcz. Powinien on sprawdzić:

 • puszki przyłączeniowe
 • sprawdzić działanie ochrony przeciwporażeniowej
 • stan przewodów 
 • tablicę rozdzielczą.

Nie tylko stare instalacje wymagają wymiany lub przebudowy. W trakcie użytkowania nowej instalacji może się okazać, że zbyt skromnie obliczyliśmy nasze potrzeby, lub w złych miejscach zaplanowaliśmy gniazda. Jeśli jest ich za mało, w różnych miejscach leżą porozciągane przedłużacze. Przeciążona instalacja często wyłącza się wskutek „wyskakiwania korków” – co na dłuższą metę jest uciążliwe.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz czy modernizacja?

Instalacje starsze niż 20 lat zazwyczaj wymagają Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz . Jeśli nie całej instalacji, to na pewno niektórych jej elementów. Podczas kontroli elektryk Bydgoszcz powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo użytkowania:

 • bezpieczniki starego typu 
 • przewody w starej  izolacji,
 • uszkodzone lub nadtopione gniazda i wyłączniki.

Wymiana tych elementów zapewnia jedynie przywrócenie sprawności starej instalacji.
Zwiększenie liczby odbiorników wymaga zwykle wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz

 • wykonania nowych obwodów,
 • wymiany rozdzielnicy (w przypadku braku miejsca).

Trzeba przy tym uwzględnić moc wszystkich podłączanych urządzeń. Te szczególnie „prądożerne”, takie jak kuchenki elektryczne, podłogowe maty grzewcze, bojlery, hydrofory, grzejniki akumulacyjne oraz pralki i zmywarki powinny być bowiem podłączone do oddzielnych obwodów.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz – nowa rozdzielnica

Tablica rozdzielcza, czyli fachowo mówiąc – rozdzielnica domowa – jest miejscem, w którym umieszcza się całą aparaturę sterującą i zabezpieczającą instalację wewnętrzną. Obecnie podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz nie używa się już tradycyjnych „korków”, lecz montuje się aparaturę modułową, umieszczaną na znormalizowanej szynie instalacyjnej.

Wszystkie „bezpieczniki”, zwane wyłącznikami, mają taki sam wymiar podstawowy, odpowiadający szerokości modułu 17,5 mm – lub jego wielokrotności. Liczba modułów, jakie można zmieścić w jednej rozdzielnicy określa jej pojemność, a to z kolei pozwala łatwo wyliczyć, ile i jakiej mocy urządzenia będzie można do niej podłączyć po Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz.

Dobierając pojemność rozdzielnicy elektryk Bydgoszcz powienien uwzględnić pewien zapas, pozwalający na podłączenie w przyszłości dodatkowych urządzeń. Instalację domową trzeba podzielić na obwody zasilające poszczególne odbiorniki energii (odbiorniki dużej mocy: pompę, kuchenkę elektryczną) lub ich grupy (gniazda wtykowe, oświetlenie).

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz  -wyłączniki

Każdy z obwodów musi mieć po Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz powinien posiadać osobny włącznik nadmiarowoprądowy. A cała instalacja musi być zabezpieczona wyłącznikiem róznicowoprądowym. Aparaty te elektryk Bydgoszcz umieszcza na tablicy rozdzielczej. Rozdzielnica jest dość płaska, może więc być umieszczona nawet w przedpokoju. Najwygodniej umieścić ją przy drzwiach wejściowych. Taka lokalizacja ułatwi odłączenie zasilania np. w razie pożaru.

Po wykonaniu Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz w rozdzielnicy zbiegają się obwody elektryczne z całej domowej i ogrodowej instalacji. Są one chronione umieszczonymi w niej różnymi wyłącznikami i ochronniki. Jedne chronią instalację przed skutkami zwarcia lub przeciążenia, inne chronią sprzęt szczególnie podatny na skoki napięcia, jeszcze inne czuwają nad bezpieczeństwem użytkowników, chroniąc ich przed porażeniem prądem.

Dodatkowym wyposażeniem rozdzielnicy według elektryk Bydgoszcz jest aparatura sterująco-sygnalizacyjna. Ułatwia kontrolę stanu instalacji i umożliwia sterowanie oraz programowanie pracy poszczególnych obwodów.

Uwaga! Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz wiąże się czasami z koniecznością zdemontowania licznika. O takiej potrzebie powinniśmy zawiadomić miejscowy rejon energetyczny, podając okres, na jaki będzie on zdjęty. Po jego zamontowaniu musimy zgłosić gotowość do jego zaplombowania.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz  -wyłączniki

Wyłączniki nadmiarowoprądowe – chronią instalację przed skutkami zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Do jednego wyłącznika elektryk Bydgoszcz może podłączyć obwód zasilający obsługujący nie więcej niż 10 gniazdek lub 20 punktów oświetleniowych.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz  – Wyłączniki różnicowoprądowe – chronią przed porażeniem nie tylko przy bezpośrednim dotknięciu ale również w razie dotknięcia przewodu pod napięciem czy zacisków w gniazdku lub wyłączniku. Ich działanie jak twierdzi elektryk Bydgoszcz polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym, a w razie pojawienia się różnicy przekraczającej prąd uruchomienia wyłącznika (zwykle 30 mA) – na szybkim odłączeniu zasilania. Takie wyłączniki powinny chronić wszystkie obwody elektryczne w domu.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz  -wyłączniki

Zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz wymaga doprowadzenia do odbiorników trzech przewodów: fazowego L, neutralnego N oraz ochronnego PE. Montowanie go centralnie dla całej instalacji domowej nie jest dobrym pomysłem. Uszkodzenie któregoś z obwodów spowoduje bowiem całkowite odcięcie prądu – do czasu usunięcia awarii.

Montaż styczniów podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz  – umożliwiają zdalne włączanie urządzeń oraz sterowanie nimi. Elektryk Bydgoszcz instaluje się je w obwodach zasilających urządzenia dużej mocy lub takie, których włączanie odbywa się automatycznie. Styczniki są niezbędne, jeśli chcemy np. zaprogramować włączanie się urządzeń w czasie obowiązywania II taryfy opłat za energię elektryczną. Montuje się je również podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz, w których pracują silniki wymagające ochrony przed niespodziewanym uruchomieniem. W razie awaryjnego wyłączenia zasilania silnik włączany przez stycznik nie uruchomi się samoczynnie, gdy ponownie popłynie prąd.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz  -wyłączniki

Wyłączniki pierwszeństwa montowane podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz – nazywane są również priorytetowymi, zabezpieczają instalację przed przeciążeniem. Elektryk Bydgoszcz je głównie w domach ogrzewanych elektrycznie, gdy również inne urządzenia grzewcze zasilane są prądem. Ich działanie polega na automatycznym odłączeniu zasilania np. ogrzewania, gdy korzystamy z kuchenki elektrycznej. Po skończeniu gotowania ogrzewanie włączy się samoczynnie.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz 

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz oraz rozbudowa instalacji o nowe obwody oznacza układanie nowych przewodów.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz . Stare instalacje były układane głównie w rurkach lub w kanałach instalacyjnych, a nowsze – w rurkach bezpośrednio pod tynkiem, w listwach lub kanałach instalacyjnych na wierzchy ściany. Możliwość wykorzystania rurek do wprowadzenia nowych przewodów jak twierdzi elektryk Bydgoszcz, zależy od ich stanu technicznego, średnicy oraz trasy ich przebiegu (prosta czy z załamaniami). Jeśli są to rurki metalowe z umieszczoną w środku wkładką, a trzeba do nich wprowadzić znacznie większą liczbę przewodów, możliwości ich wykorzystania są ograniczone.

Nowe przewody podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz wciąga się w rurki instalacyjne równocześnie z wyciąganiem starych i mocuje ich końce w puszkach rozgałęźnych. Jeśli poprzednia instalacja była wykonana ze sztywnego drutu typu DY, będzie on stawiał opór przy usuwaniu. Znacznie łatwiej wciągnąć pojedyncze przewody linkowe (oznaczenie LY).
Rozbudowa przez elektryk Bydgoszcz. Również w tym wypadku jest kilka możliwości poprowadzenia przewodów w rurkach w tynku, w listwach, kanałach instalacyjnych i sztywnych rurkach – na wierzchu ściany, najczęściej przy podłodze, suficie lub wokół ościeżnic otworów drzwiowych.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz  -wyłączniki

Pod przewody w rurkach trzeba wykuć w ścianie bruzdy głębokości 2-2,5 cm, zamocować w nich rurki – elastyczne, nazywane popularnie peszlami lub sztywne, po czym pokryć je tynkiem.

W miejscach rozgałęzienia instalacji podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz montuje się puszki. Połączenia przewodów (DY) prowadzonych pojedynczo wykonuje się za pośrednictwem zacisków śrubowych lub złączek samozaciskowych.

Elektryk Bydgoszcz radzi! – nie wolno ich skręcać ze sobą. Otwory pod puszki najwygodniej wywiercić otwornicą do muru o średnicy 70 lub 80 mm.

Puszki rozgałęźne osadza się w taki sam sposób, jak w instalacji układanej w rurkach. Elektryk Bydgoszcz prowadzi równolegle wiązki składające się z więcej niż 2-3 przewodów wielożyłowych należy układać z pewnym odstępem, aby umożliwić przylgnięcie tynku do muru, a nie tylko do powierzchni przewodów, która jest gładka, przez co zaprawa tynkarska ma do niej słabą przyczepność. Przewodów, które będą zakrywane tynkiem lub innym wykończeniem, nie należy prowadzić w sposób dowolny.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz – gniazdka

Osprzęt w pomieszczeniach mieszkalnych elektryk Bydgoszcz instaluje głównie jako podtynkowy, mocowany do puszek instalacyjnych osadzonych w ścianie. Zależnie od materiału, z jakiego zbudowana jest ściana, zakładamy puszki do murów pełnych lub przystosowane do zamontowania w ściankach gipsowo-kartonowych.

Wygodne i estetyczne umieszczenie kilku wyłączników lub gniazd obok podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz siebie umożliwiają puszki podwójne, potrójne i poczwórne. Można w nich osadzić tylko osprzęt z oddzielną ramką, dostosowaną do określonej serii wyrobów jednego producenta.

Osprzęt – a zwłaszcza gniazda wtykowe – elektryk Bydgoszcz mocuje w puszkach za pomocą wkrętów, a nie zaczepów bocznych. Zmniejsza to ryzyko wyrwania gniazda przy wyciąganiu wtyczki, ale wymaga dość precyzyjnego wypoziomowania puszki podczas jej osadzania. W pomieszczeniach wilgotnych podczas Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz należy instalować osprzęt tzw. hermetyczny o stopniu ochrony przynajmniej IP 44.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz  -wyłączniki

Elektryk Bydgoszcz radzi! W łazience, w strefie bliższej niż 60 cm od obrysu wanny czy brodzika nie wolno instalować żadnych wyłączników ani gniazd. Gniazda w strefie trzeciej – od 0,6 do 2,4 m – muszą być zasilane napięciem bezpiecznym lub obwód powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym, na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz – gdzie ile gniazdek?

 • Elektryk Bydgoszcz w pokojach montuje – jedno podwójne gniazdko wtyczkowe na ok. 5 m2 powierzchni; w pobliżu sprzętu RTV należy zamontować kilka dodatkowych gniazdek,
 • Elektryk Bydgoszcz w kuchni montuje – pięć gniazd ze stykiem ochronnym, w tym jedno 16-amperowe,
 • Elektryk Bydgoszcz w przedpokoju montuje – jedno gniazdo wtyczkowe,
 • Elektryk Bydgoszcz w łazience montuje – dwa gniazdka bryzgoszczelne, dwa ze stykiem ochronnym i jedno 16-amperowe ze stykiem do zasilania pralki.

Wymiana instalacji elektrycznej Bydgoszcz – na jakiej wysokości?

 • Elektryk Bydgoszcz w pokojach montuje – na wysokości 30 cm nad podłogą,
 • Elektryk Bydgoszcz w kuchni montuje – ok. 115 cm nad podłogą,
 • Elektryk Bydgoszcz w łazience montuje – nie bliżej niż 0,6 m od brzegu wanny lub drzwi kabiny natryskowej; włączniki oświetlenia instaluje się zwykle na wys. 140 cm nad podłogą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *