Tynkowanie ścian Bydgoszcz możemy wykonywać wbrew ogólnemu przekonaniu przez cały rok. Musimy tylko pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które dziś Wam zdradzimy. Tynkowanie ścian Bydgoszcz wykonane nieprawidłowo może nieść ze sobą wiele niekorzystnych aspektów. Do najważniejszych konsekwencji nieprawidłowego wykonania tynkowanie ścian Bydgoszcz możemy zaliczyć m.in. liczne spękania, odpadanie tynków a nawet odbarwienia. Zostań z nami i sprawdź, jakie są najważniejsze zasadny tynkowanie ścian Bydgoszcz przez cały rok kalendarzowy.

 

Optymalne terminy

Tynkowanie ścian w nowym budownictwie możemy rozpocząć zaraz po wymaganym okresie osiadania i skurczu murów. Przyjmuje się, iż jest to okres między trzecim a szóstym miesiącem po zakończonych pracach związanych ze stanem surowym. Budynki oparte o konstrukcje żelbetonowe i betonowe wymagają minimum 2 miesięcy.

Mimo iż tynkowanie ścian Bydgoszcz możemy wykonywać przez cały rok, to musimy zwrócić szczególną uwagę na temperaturę oraz pozostałe warunki atmosferyczne panujące w naszym otoczeniu. Bardzo ważnym aspektem jest temperatura. Tynkowanie ścian powinno się przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż 5 stopni Celsjusza i nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza. Wasz Monter usługi remontowe Bydgoszcz, tłumaczy nam, że; niższa temperatura mogłaby spowodować przemrożenie tynku, a w konsekwencji nierównomierne wysychanie i powstawanie odbarwień.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża do tynkowanie ścian to bardzo ważny krok, który należy wykonać równie dokładnie jak samo tynkowanie ścian Bydgoszcz. Idealnie przygotowana ściana powinna być równa, sucha i niepyląca. Równa nie znaczy gładka, szorstka ściana będzie równomiernie chłonęła wodę. Ponadto ściana przygotowana pod tynkowanie ścian Bydgoszcz powinna być wolna od rys, pęknięć i wykwitów. Jeżeli w Twojej ścianie znajdują się elementy metalowe, pamiętajmy aby zabezpieczyć je przed korozją.

Często w starym budownictwie, ale i nowym mamy do czynienia z grzybem na ścianach, koniecznie musi ona zostać usunięty jeszcze na etapie przygotowania do tynkowanie ścian. Dodatkowo w przypadku, gdy nasze ściany wykonane są z betonu lub pustaków powinniśmy wykonać obrzutkę, ponieważ jak twierdzi Wasz Monter usługi remontowe Bydgoszcz – taki zabieg znacznie ograniczy chłonność.

Przygotowanie zaprawy

Tynkowanie ścian uda się tylko w przypadku prawidłowego przygotowania zaprawy tynkarskiej. Bardzo ważne jest zachowanie proporcji i dokładne wymieszanie wszystkich składników. Nie bez znaczenia jak twierdzi Wasz Monter usługi remontowe Bydgoszcz jest kolejność dodawania składników. Pierwszy dodajemy cement i kolejno piasek 2/3 części wody – dokładnie mieszamy, a następnie powolnym ruchem dodajemy resztę wody – mieszając do momentu uzyskania prawidłowej konsystencji.

Zaprawa przygotowana do tynkowanie ścian utrzymuje swoje właściwości przez około 3 godziny, po upływie tego czasu należy ją koniecznie wyrzucić. Niedopuszczalne jest dodawanie wody do powstałej mieszanki, aby ukończyć tynkowanie ścian Bydgoszcz, ponieważ doprowadzi to do uszkodzeń, spękań oraz niskiej wytrzymałości – co w konsekwencji spowoduje odpadanie tynku.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *